BOKNINGSVILLKOR – SEMESTERBOSTAD   

uppdaterad maj 2017
 1. Allmänt

Lanta Hideaways förmedlar uthyrning av semesterbostad på uppdrag av ägaren av semesterbostaden.

 1. Bindande avtal

Avtalet träder i kraft och är bindande för parterna när bokningsavgift har erlagts. Hyresgästen ansvarar för att noga kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om bokningsavgiften eller slutbetalningen inte sker innan förfallodagen anses därmed hyresgästen ha gjort en formell avbeställning.

 1. Information om semesterbostaden

Semesterbostaden är vanligen privatägd och hyrs ut fullt möblerad med bäddplatser för det fastställda personantalet. Boendet är utrustad med porslin, glas, bestick, husgeråd, kuddar och linne (lakan och handdukar i minst dubbel uppsättning motsvarande antal sängplatser). Kvaliteten på semesterbostaden varierar något, så även inredning, möblemang och den allmänna utrustningen påverkas av ägarens smak och kan förändras. För ytterligare information om semesterbostaden hänvisas till hyresobjektet på hemsidan.

 1. Hyra och avgifter

Hyran gäller för semesterbostaden under bokad period och disponeras av det antalet personer som angivits i bokningsbekräftelsen. En obligatorisk serviceavgift tillkommer för alla bokningar och inkluderas i slutbetalningen. Förbrukningsavgifter gällande elektricitet, i förekommande fall även vatten, tillkommer och regleras på plats i samband med utcheckning. När Lanta Hideaways platsombud överlämnar nyckeln för semesterbostaden betalar hyresgästen en kontant deposition (kredit- eller betalkort accepteras ej) som avser förbrukningsavgifter samt säkerhetsdeposition för eventuella skador på egendomen under vistelsen. Deposit för förbrukningsavgifter är en uppskattad genomsnittlig förbrukning av elektricitet och vatten. Vid utcheckning av semesterbostaden, när utrustning, inventarier, nycklar mm lämnats i det skick det mottagits i, avräknas den faktiska förbrukningen och kvarvarande deposition återbetalas till hyresgästen. På avresedagen lämnar hyresgästen ett set per person av använt sänglinne och handdukar i avsedd tvättpåse i semesterbostaden. För ytterligare information angående hyra, avgifter och depositioner, vänligen se hemsidan samt bokningsbekräftelsen.

 1. Regler för betalning

Bokningsavgift skall betalas inom två dagar från bokningen. Slutbetalning av resterande hyra samt serviceavgift skall ske senast 60 dagar innan hyresperioden träder i kraft. Betalningssätt framgår av bokningsbekräftelsen.

Om en bokning sker mindre än 60 dagar före hyresperioden, skall det totala hyresbeloppet samt serviceavgift betalas per omgående.

 1. Regler för avbokning/ombokning

Hyresgästen har rätt att, mot en avgift på THB 2500, göra en avbokning/ombokning på följande villkor:

 1. Om hyresgästen avbokar 60 dagar eller mer före hyresperioden träder i kraft debiteras en avbokningsavgift motsvarande erlagd bokningsavgift. Övriga, redan erlagda betalningar återbetalas av Lanta Hideaways.
 2. Om hyresgästen avbokar mindre än 60 dagar före hyresperioden träder i kraft sker ingen återbetalning. Om Lanta Hideaways lyckas att hyra ut semesterbostaden till annan hyresgäst till minst samma hyresbelopp, återbetalar Lanta Hideaways inbetalda hyror och avgifter förutom erlagd bokningsavgift.
 3. Om Utrikesdepartementet, eller likvärdig myndighet, avråder från resor till Thailand så återbetalas inbetalda hyror och avgifter förutom erlagd bokningsavgift.

  7. Avbeställningsskydd

Lanta Hideaways erbjuder ej avbeställningsskydd utan rekommenderar hyresgästen att teckna egen försäkring om plötslig sjukdom, olycka eller dödsfall leder till att semestern måsta avbokas. Det finns flera försäkringsbolag som erbjuder avbeställningsskydd som tillägg till familjens hemförsäkring. Specialiserade reseförsäkringsbolag som t ex Europeiska, World Nomads m.fl. har oftast likvärdiga alternativ.

 1. Dispositionsrätt

Semesterbostaden står till hyresgästens förfogande under uthyrningsperioden med undantag för servicepersonal, trädgårdsmästare, poolskötare mm. samt Lanta Hideaways platsombud som också äger rätt till översyn av semesterbostaden under uthyrningsperioden.

 1. Hyresgästens förpliktelser

Incheckning och överlämning av nycklar till semesterbostaden sker vanligtvis kl. 16.00 på ankomstdagen om inget annat är avtalat. Det är hyresgästens ansvar att kontrollera eventuell inventarielista vid ankomst.

Semesterbostaden får inte, utan särskild överenskommelse, användas av flera övernattande än som angivits i bokningsbekräftelsen. Lanta Hideaways platsombud har rätt att neka tillträde eller debitera extra för personer utöver det antal som anges i bokningsbekräftelsen, om inte överenskommelse är gjord på förhand. Hyresgästen får inte överlåta hyresrätten eller upplåta fastigheten i andra hand.

Hyresgästen och dennes medresenärer är skyldiga att vårda semesterbostaden väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Hyresgästen och dennes medresenärer ansvarar för kostnader i samband med ev. skadegörelse på semesterbostaden och dess inredning och inventarier samt för oförsiktigt förfarande. Skadesumman dras av från depositionsavgiften. Vid större skador skall reglering ske innan avresa.

Eventuellt försäkringsskydd för hyresgästen och dennes tillhörigheter under hyresperioden i semesterbostaden ordnas och bekostas av hyresgästen själv.

Skada, problem, fel eller brister som uppstår under hyresperioden skall omgående meddelas till Lanta Hideaways för åtgärd. Detta gäller allt från smärre fel (såsom packningar, tröga lås etc.) till större skador. Om hyresgästen inte omedelbart meddelar Lanta Hideaways skada, problem, fel eller brister anses allt vara i sin ordning i semesterbostaden. Hyresgäst kan inte förvänta sig att eventuell swimmingpool är i bruksskick under hela hyresperioden, då det ibland uppstår behov av extraordinär poolskötsel och/eller arbete med pool såsom rengöring, underhållsarbete, desinficering mm som anses som rutinåtgärder.

Hyresgästen ansvarar för städning, tvätt och soptömning under hyresperioden sker och ser till att disk och soptömning är ombesörjd vid utcheckning då det inte ingår i slutstädningen. Djur i eller utanför semesterbostaden är ej tillåten. Möbler och inventarier tillhör den privata semesterbostaden och får ej flyttas ut ur semesterbostaden. Hyresgästen får inte utföra målning, tapetsering, hänga upp tavelkrokar eller därmed jämförlig åtgärd.

Utcheckning och återlämning av nycklar och depositionsavgiften sker vanligtvis kl. 11.00 på avresedagen om inget annat är avtalat.

 1. Lanta Hideaways förpliktelser

Lanta Hideaways ansvarar för att uppgifter i beskrivningen av semesterbostaden är korrekt. Om Lanta Hideaways gör sig skyldig till kontraktsbrott ersätts ekonomiska förluster (undantaget personskador). Ersättningsskyldigheten, inräknat alla gästernas krav, begränsas till hyressumman. Lanta Hideaways ansvarar inte för hyresgästens handlingar eller försummelser och ansvarar heller inte för skador eller förluster som drabbar hyresgästen vid inbrott. Användningen av semesterbostaden och dess inredning och inventarier inkluderat t.ex. swimmingpool, mm sker helt på hyresgästens ansvar. Om hyresgästen av skäl som ej orsakats av Lanta Hideaways, inte tagit semesterbostaden i anspråk, kan hyresgästen inte begära ersättning för detta.

 1. Avtalsförändringar

Då bokningsbekräftelsen har skickats iväg kan det uppstå förändringar i beskrivningen av semesterbostaden. Rör det sig om en stor förändring har kunden rätt att inom fem dagar, efter att ha erhållit informationen, avboka utan kostnad. Eventuella inbetalda hyror och avgifter återbetalas till kunden.

Lanta Hideaways har rätt att justera priser upp till 30 dagar före hyresperiodens start om; skatter, avgifter eller valutakurser förändras så att hyran påverkas markant. Om priserna höjs med 10 % eller mer så har hyresgästen rätt att inom fem dagar, efter att ha erhållit informationen, avboka utan kostnad. Eventuella inbetalda hyror och avgifter återbetalas till kunden.

Om oförutsedda händelser förhindrar användningen av semesterbostaden har Lanta Hideaways rätt att säga upp avtalet under eller innan hyresperioden träder i kraft. I sådana fall försöker Lanta Hideaways erbjuda hyresgästen ett likvärdigt boende. Om detta inte är möjligt, eller hyresgästen tackar nej till erbjudandet, återbetalas resterande hyra och avgifter.

 1. Force majeure

Med force majeure avses en oförutsedd händelse av extraordinärt slag som utesluter möjligheten att fullfölja ingånget avtal. Till dessa händelser räknas krig, upplopp, strejk, naturkatastrof, brand, pålagda internationella lagar eller nationella bestämmelser som begränsar eller omöjliggör för någon av parterna att fullfölja sina åtaganden. Lanta Hideaways ansvarar inte för skador eller förluster som uppstår till följd av oförutsedda händelser.

 1. Lagstiftning

Uthyrningen lyder under thailändsk lagstiftning.