Bokningsvillkor Hotell & Resorts

uppdaterad maj 2017

Allmänt
Lanta Hideaways, förmedlar uthyrning av hotellrum/bungalows på uppdrag av hotellet/resorten. Vid bokning av hotellrum/bungalows genom Lanta Hideaways gäller nedanstående villkor.

Bindande avtal
Avtalet träder i kraft och är bindande när bokningsavgiften har erlagts. Gästen ansvarar för att noga kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om betalning inte sker innan förfallodagen ska gästen därmed anses ha gjort en formell avbokning.

Regler för betalning
Bokningsavgiften ska betalas inom två dagar från dess att bokningsbekräftelsen är mottagen. Slutbetalning av resterande belopp betalas 60 dagar innan hyresperioden träder i kraft. Betalningssätt framgår av bokningsbekräftelsen.

Regler för ombokning
Gästen har rätt att göra en ombokning mot en avgift på THB 2500 på följande villkor:
Gästen kan göra en ombokning 30 dagar eller mer före hyresperioden träder i kraft, förutsatt att det finns objekt/dagar tillgängliga. Om ombokning sker till minskade/ökade dagar, annan period eller till annat objekt samt till lägre/högre pris, sker justering i bokningsbekräftelsen. Villkor kan variera beroende på vilket hotell/resort som bokats.

Regler för avbokning
Gästen har rätt att göra en avbokning på följande villkor: 
Om gästen avbokar 60 dagar eller mer före hyresperioden träder i kraft debiteras en avbokningsavgift motsvarande erlagd bokningsavgift. Övriga redan erlagda betalningar återbetalas av hotell/resort.

Om gästen avbokar mindre än 60 dagar före hyresperioden träder i kraft sker ingen återbetalning. Villkor kan variera beroende på vilket hotell/resort som bokats.

Utebliven ankomst eller tidig utcheckning
Ingen återbetalning sker om gästen uteblir på ankomstdagen eller om tidig utcheckning sker. Villkor kan variera beroende på vilket hotell/resort som bokats.

Avbeställningsskydd
Lanta Hideaways erbjuder ej avbeställningsskydd utan rekommenderar gäst att teckna egen försäkring om plötslig sjukdom, olycka eller dödsfall leder till att semestern måsta avbokas. Det finns flera försäkringsbolag som erbjuder avbeställningsskydd som tillägg till familjens hemförsäkring. Specialiserade reseförsäkringsbolag som t ex Europeiska, World Nomads m.fl. har oftast likvärdiga alternativ.

Avtalsförändringar
Lanta Hideaways har rätt att justera priser upp till 30 dagar före hyresperiodens start om; skatter, avgifter eller valutakurser förändras så att bekräftad bokning påverkas markant. Om priserna höjs med 10 % eller mer så har gästen rätt att inom fem dagar, efter att ha erhållit informationen, avboka utan kostnad. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas till gästen.

Force Majeure
Med force majeure avses en oförutsedd händelse av extraordinärt slag som utesluter möjligheten att fullfölja ingånget avtal. Till dessa händelser räknas krig, upplopp, strejk, naturkatastrof, brand, pålagda internationella lagar eller nationella bestämmelser som begränsar eller omöjliggör för någon av parterna att fullfölja sina åtaganden. Lanta Hideaways ansvarar inte för skador eller förluster som uppstår till följd av oförutsedda händelser.