Bokningsvillkor Transfer   

uppdaterad maj 2017

 1. Allmänt
  Lanta Hideaways förmedlar transportservice (transfer) via externt transferbolag på uppdrag av resenären, nedan kallad kunden. Vid bokning av transfer genom Lanta Hideaways gäller nedanstående villkor.
 2. Bindande avtal
  Bokning av transfer är bindande för parterna när betalning har erlagts. Kunden ansvarar för att noga kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om betalning inte sker innan förfallodagen anses kunden ha gjort en formell avbeställning.
 3. Information om fordonet
  Fordonet är vanligtvis en luftkonditionerad minibuss med privat chaufför med plats för det antalet personer som uppges vid bokningstillfället. De flesta minibussar är normalt utrustade med säkerhetsbälten och har gott om plats för bagage och barnvagn. Barnstolar finns att boka mot förfrågan vid bokningstillfället i mån av tillgängligt. Om transferbolaget t.ex. har brist på fordon kan en bokad transfer utföras av ett annat likvärdigt transferbolag.
 4. Priser och betalning
  Priset för transfer specificeras i bokningsbekräftelsen. Priset gäller för transfer för det angivna antalet personer från och till de överenskomna ställen. Det totala beloppet för transfer skall betalas inom två dagar från det att kunden mottagit bokningsbekräftelsen. Betalningssätt framgår av bokningsbekräftelsen.
 5. Regler för ombokning
  Med ombokning menas ändring av datum och/eller tid för en bokad transfer. Kunden har rätt att ändra en bekräftad bokning utan kostnad i de fall ombokning sker 48 timmar eller mer före tiden för transfer. Lanta Hideaways kan inte garantera ombokningar som sker mindre än 48 timmar före tiden för transfer. I sådana fall sker ingen återbetalning av redan gjorda betalningar.
 6. Regler för avbokning
  Om kunden avbokar 48 timmar eller mer före tiden för transfer debiteras en avbokningsavgift motsvarande THB 3000. Lanta Hideaways återbetalar övriga, redan gjorda betalningar. Om kunden avbokar mindre än 48 timmar före tiden för transfer sker ingen återbetalning.
  Om Svenska Utrikesdepartementet, eller likvärdig myndighet, avråder att resa till Thailand så återbetalas alla erlagda betalningar.
 7. Kundens förpliktelser
  Vid bokningstillfället skall kunden uppge datum, tid och plats för upphämtning samt destination och antal personer.
  Vid bokning av transfer till/från flygplats skall kunden uppge flygplats, flygnummer, datum och tid för ankomst/avresa samt antal personer. Vid förseningar ansvarar kunden för att meddela Lanta Hideaways detta.
 8. Lanta Hideaways förpliktelser
  Om Lanta Hideaways gör sig skyldig till kontraktsbrott då kan ekonomiska förluster (undantaget personskador) ersättas. Lanta Hideaways ersättningsskyldighet, inräknat kundens och medresenärers krav, begränsas till priset för den bokade transfern.
 9. Avtalsförändringar
  Lanta Hideaways kan justera priset med kort varsel om skatter, avgifter, oljepriser eller valutakurser förändras så att priset för transfer påverkas markant. Om priserna höjs med mer än 10 % har kunden rätt att, inom fem dagar efter att ha informerats, avboka utan kostnad. Erlagda betalningar återbetalas. Om oförutsedda händelser förhindrar transfer har Lanta Hideaways rätt att säga upp bokningen. I sådana fall försöker Lanta Hideaways erbjuda ett likvärdigt transportmedel åt kunden. Om detta inte är möjligt, eller kunden avstår erbjudandet, sker full återbetalning.
 10. Force Majeure
  Med force majeure avses en oförutsedd händelse av extraordinärt slag som utesluter möjligheten att fullfölja ingånget avtal. Till dessa händelser räknas krig, upplopp, strejk, naturkatastrof, brand, pålagda internationella lagar eller nationella bestämmelser som begränsar eller omöjliggör för någon av parterna att fullfölja sina åtaganden. Lanta Hideaways ansvarar inte för skador eller förluster som uppstår till följd av oförutsedda händelser.
 11. Lagstiftning
  Transferbokningar lyder under thailändsk lagstiftning.